Dịch Vụ Múa Lân Khai Trương : combo 4 lân 8 trống

6.000.000,0

  • Dịch vụ Múa Lân Khai Trương 
  • ComBo 4 lân 8 trống 
  • Thời Gian Biểu Diễn và đánh trông hoạt náo: 30 phút
  • Đánh trống hoạt náo + đánh trống hội + nhảy lân
  • Múa lân mang lại may mắn cho gia chủ
  • Xông đất + ăn quýt + ăn cải.
  • Xua đuổi đều không tốt cho cửa hàng
  • Bắn pháo kim tuyến + cắt năng khai trương

0765 29 38 46