Chú Hề Bong Bóng Tại Nhà

500.000,0

  • Chú hề bong bóng tạo hình cn vật tại nhà cho bé
  • Chú hề tổ chức sinh nhật cho con yêu
  • Dịch vụ chú hề sinh nhật
  • Bong bóng tạo hình con vật
  • Hello Kitty, đô rê mon, Bươm Bướm, Con khỉ, Con Sâu…. và rất nhiều con vật khác
  • Chú hề 5 năm kinh nghiệm
  • Dịch vụ: Chất lương – chuyên nghiệp và uy tín
  • Liên hệ: 0765.29.38.46 ( Chú hề Lắc Kêu)
  • _______________o0o_______________

0765 29 38 46