Ảo thuật gia Tôn Ngộ Không

1.500.000,0

  • Biểu diễn Ảo Thuật Gia Tôn Ngộ Không
  • Trang phục chuyên nghiệp- phong cách của Tôn Ngộ Không.
  • Hóa Trang đúng chuẩn nhân vật.
  • Biểu diễn ảo thuật giống y chan Tôn Ngộ Không.
  • Tiết mục đặc sắc – vui vẻ – hài hước.
  • Tôn Ngộ Không kinh nghiệm 4,5 năm.
  • Chi phí hợp lý – phong cách biểu diễn chuyên nghiệp.

0765 29 38 46